© 2009 - 2018 S.C. Fashion Days Shopping S.R.L. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.15512

The shoe
EDIT


В периода от 07:00 ч. на 18 ноември до края на деня на 22 ноември 2020 г. „Данте интернешънъл“ С.А. („Организатор“) представя на вниманието на своите клиенти избрани оферти измежду асортимента от продуктите си в кампанията под наименованието “Black Friday” („Кампанията“), която ще се поведе на сайта fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days.
Продажбата на продуктите, които са част от кампанията “Black Friday” („Продуктите“) ще се провежда само и единствено съгласно долуописаните условия и срокове. 


1. Продуктите, част от Кампанията, могат да бъдат достигнати само през банери в основната страница на сайта и мобилното приложение, върху които има изписани думите „Black Friday”.
2. Кампанията ще започне на сайта fashiondays.bg и на мобилното приложение Fashion Days след 07:00 ч. на 18 ноември 2020 г. Кампанията ще приключи в 23:59 ч. на 22 ноември 2020 г.
3. Сайтът fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days няма да функционират от 00 ч. на 18 ноември 2020 г. до началото на Кампанията за всеки от тези канали.
4. Целта на Кампанията е да представи на клиентите на Организатора множество и многообразни оферти, които той счита, че ще представляват интерес за тях.  
5. Продуктите са с ограничено количество и продажбата им се извършва до изчерпване на наличните количества по време на Кампанията. В периодите, в които даден продукт не е в наличност, този продукт няма да бъде наличен за поръчване в рамките на Кампанията. Премахването на Продукт от сайта означава, че наличността му е изчерпана. Възможни са технически грешки, при които изчерпан продукт, продължава да е виден на сайта и да се предоставя възможност на клиентите да го купят. Ако има такива ситуации Организаторът ще направи всичко възможно да поправи грешката възможно най-бързо.
6. Изборът и поставянето на определени продукти в секцията „Любими“ или в кошницата за пазаруване в акаунта на даден клиент или в количката му, преди началото на Кампанията не гарантира, че тези продукти ще участват в Кампанията.
 
7. Един клиент може да поръчва само до 5 броя от даден продукт от един и същ цвят, модел и размер. Поръчки, които не отговарят на това условиe може да бъдат анулирани частично или изцяло.
8. Напомняме, че добавянето на продуктите в количката за пазаруване не представлява резервирането им. Продуктите се считат за резервирани едва след изпращането на имейл „Завършена поръчка“ към клиента.  
9. Напомняме също, че със започването на процеса на поръчка, съответният продукт не се счита за резервиран, и е възможно да бъде изчерпан като наличност в периода от време между започването на вашата поръчка до момента на завършването й (момента на изпращането на имейл „Завършена поръчка“ към клиента).
10. Поръчки по телефона няма да се приемат. Промени на поръчки по телефона няма да се правят. Всички поръчки следва да се направят лично от клиентите на fashiondays.bg по електронен път.
11. Данните по направена поръчка, като получател, адрес, телефон, начин на доставка (до офис на куриер или до адрес на клиента) и др. няма да могат да се променят след издаване на фактура от страна на Организатора. Ако подобна промяна е необходима клиентите могат да анулират нежеланата поръчка и да направят нова, в която да включат желаните от тях данни. В тези случаи Организаторът не гарантира, че междувременно съответният продукт няма да бъде изчерпан.
12. Възможно е доставката на два или повече продукти в една поръчка да се извърши по различно време от един или няколко куриери.
13 Начините за плащане на направените поръчки са обичайните за Fashion Days.
14. Към покупката на Продуктите няма да могат да се прилагат отстъпки и промоционални условия от други промоции или кампании, проведени на fashiondays.bg, независимо от начина на предоставянето им, освен ако в тях изрично не е посочено обратното.
15. Всички клаузи на общите условия за ползване на платформата fashiondays.bg  ще са приложими и по време на Кампанията „Black Friday”: от 07:00 ч. на 18.11.2020 г. до 23:59 ч. на 22.11.2020 г., доколкото друго не е предвидено в настоящия правилник.
16. Организаторът си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно, по всяко време асортимента на Продуктите в Кампанията, като обяви това публично на сайта www.fashiondays.bg.
17. Настоящият правилник се предоставя безплатно на разположение на клиентите на fashiondays.bg. Той може да бъде получен безплатно на хартиен носител от „Данте инернешънъл“ С.А. след отправяне на искане за това на имейл адреса за коренспонденция: fashion@fashiondays.bg.
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.  

ВХОД

ВХОД

КОЛИЧКА

КОЛИЧКА

© 2001- 2019 Dante International

© 2001- 2019 Dante International, 

Нов гардероб само с едно докосване! 
Свали МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОСЛЕДВАЙ НИ И ТУК


ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА
„BLACK FRIDAY 2020” 


ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА
„BLACK FRIDAY 2020” 


В периода от 07:00 ч. на 18 ноември до края на деня на 22 ноември 2020 г. „Данте интернешънъл“ С.А. („Организатор“) представя на вниманието на своите клиенти избрани оферти измежду асортимента от продуктите си в кампанията под наименованието “Black Friday” („Кампанията“), която ще се поведе на сайта fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days.
Продажбата на продуктите, които са част от кампанията “Black Friday” („Продуктите“) ще се провежда само и единствено съгласно долуописаните условия и срокове. 


1. Продуктите, част от Кампанията, могат да бъдат достигнати само през банери в основната страница на сайта и мобилното приложение, върху които има изписани думите „Black Friday”.
2. Кампанията ще започне на сайта fashiondays.bg и на мобилното приложение Fashion Days след 07:00 ч. на 18 ноември 2020 г. Кампанията ще приключи в 23:59 ч. на 22 ноември 2020 г.
3. Сайтът fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days няма да функционират от 00 ч. на 18 ноември 2020 г. до началото на Кампанията за всеки от тези канали.
4. Целта на Кампанията е да представи на клиентите на Организатора множество и многообразни оферти, които той счита, че ще представляват интерес за тях.  
5. Продуктите са с ограничено количество и продажбата им се извършва до изчерпване на наличните количества по време на Кампанията. В периодите, в които даден продукт не е в наличност, този продукт няма да бъде наличен за поръчване в рамките на Кампанията. Премахването на Продукт от сайта означава, че наличността му е изчерпана. Възможни са технически грешки, при които изчерпан продукт, продължава да е виден на сайта и да се предоставя възможност на клиентите да го купят. Ако има такива ситуации Организаторът ще направи всичко възможно да поправи грешката възможно най-бързо.
6. Изборът и поставянето на определени продукти в секцията „Любими“ или в кошницата за пазаруване в акаунта на даден клиент или в количката му, преди началото на Кампанията не гарантира, че тези продукти ще участват в Кампанията.
 
7. Един клиент може да поръчва само до 5 броя от даден продукт от един и същ цвят, модел и размер. Поръчки, които не отговарят на това условиe може да бъдат анулирани частично или изцяло.
8. Напомняме, че добавянето на продуктите в количката за пазаруване не представлява резервирането им. Продуктите се считат за резервирани едва след изпращането на имейл „Завършена поръчка“ към клиента.  
9. Напомняме също, че със започването на процеса на поръчка, съответният продукт не се счита за резервиран, и е възможно да бъде изчерпан като наличност в периода от време между започването на вашата поръчка до момента на завършването й (момента на изпращането на имейл „Завършена поръчка“ към клиента).
10. Поръчки по телефона няма да се приемат. Промени на поръчки по телефона няма да се правят. Всички поръчки следва да се направят лично от клиентите на fashiondays.bg по електронен път.
11. Данните по направена поръчка, като получател, адрес, телефон, начин на доставка (до офис на куриер или до адрес на клиента) и др. няма да могат да се променят след издаване на фактура от страна на Организатора. Ако подобна промяна е необходима клиентите могат да анулират нежеланата поръчка и да направят нова, в която да включат желаните от тях данни. В тези случаи Организаторът не гарантира, че междувременно съответният продукт няма да бъде изчерпан.
12. Възможно е доставката на два или повече продукти в една поръчка да се извърши по различно време от един или няколко куриери.
13 Начините за плащане на направените поръчки са обичайните за Fashion Days.
14. Към покупката на Продуктите няма да могат да се прилагат отстъпки и промоционални условия от други промоции или кампании, проведени на fashiondays.bg, независимо от начина на предоставянето им, освен ако в тях изрично не е посочено обратното.
15. Всички клаузи на общите условия за ползване на платформата fashiondays.bg  ще са приложими и по време на Кампанията „Black Friday”: от 07:00 ч. на 18.11.2020 г. до 23:59 ч. на 22.11.2020 г., доколкото друго не е предвидено в настоящия правилник.
16. Организаторът си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно, по всяко време асортимента на Продуктите в Кампанията, като обяви това публично на сайта www.fashiondays.bg.
17. Настоящият правилник се предоставя безплатно на разположение на клиентите на fashiondays.bg. Той може да бъде получен безплатно на хартиен носител от „Данте инернешънъл“ С.А. след отправяне на искане за това на имейл адреса за коренспонденция: fashion@fashiondays.bg.
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.